Jubileusz

 

 

W bieżącym roku Profesor Władysław Jacek Paluchowski obchodzi jubileusz 70-lecia urodzin oraz 47-lecia swojej działalności na polu nauki, dydaktyki i praktyki psychologicznej.

 

 

Jubileusz to okoliczność, którą jedynie z pozoru wyznaczyć jest łatwo. Nie chodzi przecież tylko o ilość czasu, nie wystarczy (choć nie sposób nie wspomnieć również i o tym), że ktoś dożył określonego wieku. Znaczenie jubileuszu wynika z treści życia jubilata, z jego działań i dokonań. I znów nie chodzi tylko o ilość opublikowanych tekstów czy wygłoszonych referatów. Wartość naszej pracy weryfikuje się ostatecznie w reakcjach środowiska, do którego jest ona adresowana. To, co wypracował Profesor Władysław Jacek Paluchowski, co osiągnął w swojej działalności naukowej, kształceniowej i organizacyjnej przechodzi ten sprawdzian niezwykle pomyślnie. Jest On wybitnym autorytetem w zakresie teorii, praktyki i dydaktyki diagnozy psychologicznej, znanym z pasji polemicznej i skłonności do stawiania pytań, odsyłających niemal zawsze do kwestii zasadniczych i zobowiązujących – siebie i innych – do ważkich i własnych rozstrzygnięć.

Z tym przekonaniem zapraszamy Państwa – współpracowników, przyjaciół i uczniów Profesora Paluchowskiego – do udziału w jubileuszowym spotkaniu. Niech będzie to okazja do spojrzenia wstecz, do ożywienia wspomnień i podsumowania wieloletnich dokonań Profesora. Niech będzie to również okazja do spojrzenia w przyszłość, do refleksji nad wyzwaniami, które niesie i nakreślenia perspektyw dalszych działań. Przede wszystkim jednak spotkajmy się, by wyrazić uznanie i wdzięczność za twórcze i inspirujące uczestnictwo Profesora w życiu naszego środowiska.

Liczymy na Państwa obecność 17 listopada 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Aleksandra Pilarska
Mariusz Urbański