Monografia Jubileuszowa

 

Z okazji jubileuszu Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotowało tom pt. „Diagnozowanie diagnozy”, zawierający wybór prac Profesora Władysława Jacka Paluchowskiego dotyczących tego właśnie zakresu tematycznego.

 

 

Spis treści:

Wprowadzenie / 7
Rozmowa Krystyny Drat-Ruszczak z Jubilatem / 9

DIAGNOZOWANIE

Sposoby ujmowania procesu diagnozowania w psychologii / 47
Spory i kontrowersje wokół diagnozy / 73
Ilościowy i jakościowy opis zachowania testowego / 109
Formy danych diagnostycznych – próbki, korelaty, symbole / 125
Pojęcie, przedmiot i proces diagnozowania / 139
Pojęcie normy i normalności. Rodzaje norm / 211
Rzeczywistość i zachowanie / 223
Diagnoza oparta na dowodach empirycznych – czy potrzebny jest
„polski Buros”? / 233
Kształtowanie i kształcenie diagnostów / 253

NAUCZANIE DIAGNOZOWANIA

O pewnym rozwiązaniu problemu nauczania diagnozy psychologicznej / 269
Kompetencje diagnostyczne psychologów / 283

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW

Mikrokomputerowe wersje testów psychologicznych / 305
Nowe pomysły, stare problemy – wykorzystanie komputerów w psychologii / 321
Diagnoza kliniczna versus diagnoza statystyczna / 335
Czy Blaszany Drwal znajdzie serce? O starym sporze z nowej perspektywy / 349

METODOLOGIA JAKOŚCIOWA

Model mieszanych metod, czyli o przyczynach i skutkach pewnej
metodologicznej 
rewolucji / 369
Spór metodologiczny czy spór koncepcji – badania ilościowe
versus jakościowe / 385
Spór metodologiczny czy spór koncepcji – próba podsumowania / 399